Sołectwo Miały - Sołtys » Tablice uliczne drukuj

Z inicjatywy Rady Sołeckiej i Sołtysa zostały zamontowane tabliczki z nazwami ulic. Głównym celem działań było polepszenie bezpieczeństwa wsi pomoc w zlokalizowaniu miejsca zdarzenia przez Pogotowie, Straż Pożarną oraz inne służby. Rozwój kulturalno-lokalizacyjny dla osób przyjeżdżających do miejscowości oraz spacerujących w naszej miejscowości. Należy też wspomnieć, że przy głównym skwerze koło kościoła znajduje się tablica informacyjna miejscowości, na której można się zorientować po okolicy.