Sołectwo Miały - Sołtys » Skwer drukuj

Z inicjatywy Rady Sołeckiej i Sołtysa został odnowiony skwer w centrum Miałów, przy współpracy członków Rady Sołeckiej oraz innych mieszkańców. Prace modernizacyjne polegały na ułożeniu murku oraz położeniu włókniny, wysypaniu kamienia i posadzeniu nowych roślin.