Sołectwo Miały - Sołtys » Altanka-Park zabaw drukuj

Z inicjatywy Rady Sołeckiej i Sołtysa zbudowano altankę na Placu do gier i zabaw w Miałach. Miejsce ma służyć do celów integracji oraz odpoczynku osób ćwiczących i dzieci bawiących się na placu.

 

Foto: Robert Hercka