Izba historyczna drukuj


Izba Historyczna

 

IZBA HISTORII REGIONALNEJ
W MIAŁACH

 

ZAPRASZA
DO ZWIEDZANIA

 

CZYNNA:

SOBOTY
16.00-18.00


NIEDZIELE
13.00-15.00

W INNYCH SYTUACJACH PROSIMY O
KONTAKT TELEFONICZNY

kom. 696834035

 

SZANOWNI PAŃSTWO
Izba Historii Regionalnej
jest organem

STOWARZYSZENIA ROZWOJU LOKALNEGO
W MIAŁACH

Nasza wystawa przybliża zwiedzającym historię wsi Miały i okolicznych ziem od czasów prehistorycznych do współczesności. Ważną częścią ekspozycji stałej jest zbiór oryginalnych dokumentów pochodzących z okresu międzywojennego. Jesteśmy szczególnie dumni z posiadania kompletnych materiałów dotyczących działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, które wyłoniło się z powstałego w listopadzie 1929 r. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Są to księgi członków Stowarzyszenia, protokolarne, oraz bezcenne z historycznego punktu widzenia całoroczne sprawozdania z jego działalności. Innym cennym nabytkiem są dokumenty dotyczące budowy cmentarza katolickiego w Miałach. Jest to liczny zbiór pism urzędowych lokalnych władz państwowych oraz Kościoła katolickiego. Na które składają się decyzje, wnioski, opinie oraz co bardzo ciekawe potwierdzenia dobrowolnych wpłat mieszkańców wsi, wnoszonych na ten szczytny cel. Bardzo cennym zbiorem dokumentów jest „RECES SĄDOWY WSI MIAŁY”, który pochodzi z połowy XIX w., dokumenty w nim zawarte dotyczą regulacji prawnej gruntów rolnych leżących wokół wsi. Są to sądowe opinie, protokoły oraz mapa z 1912 r. przedstawiająca układ tych gruntów. Nasza wystawa wzbogaciła się o materiały ilustracyjne ukazujące Polskę w okresie międzywojennym, przedstawiają one sytuację polityczną Polski, doniesienia gospodarcze, modę, a nawet przedwojenne dowcipy. Na uwagę zasługują też pamiątki pozostawione przez dawnych mieszkańców naszej wioski. Są to dawne narzędzia gospodarstwa domowego, wirówki do mleka, wagi, żelazka, maszyna do szycia, wielka, drewniana balia, tarki do prania, formy do masła, „kierzynka” i mnóstwo ciekawych eksponatów. Posiadamy też takie unikaty jak tabliczka NACZELNIKA STRAŻY pochodzącą z lat 20 XX w., dyplom mistrza rzeźnictwa z 1927 r. Florentyna Szopieraja oraz należącą niegdyś do niego czapkę strażacką z tego samego okresu.

 

 

 

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZA

Kustosz wystawy
mgr Marek Doczekalski